מנהלת היחידה לטיפול במשפחה ובילד

אנו מבקשים להודות למרכז גלים על ההשתלמות שהעברתם לחברי קליניקה לטיפול במשפחה ובילד והקליניקה למבוגרים במכון אדלר.
ההשתלמות היי

מנהלת היחידה לטיפול במשפחה ובילד