חלימה מודעת

חלימה מודעת ניתנת לשליטה רצונית על ידי גירוי חשמלי של הקרקפת כך מצא מחקר במאי...

חלימה מודעת